Om gårdarna
Karlssons hereford som förut gick under namnet Hormeshult hereford startades 1992 i Hormeshult av våra föräldrar Lennart&Britt-Marie Karlsson. De köpte då in 3 stamboksförda kor från Trångsgärde, Hovmantorp och Bringebäck, Rottne. Det var kofamiljerna Holly, Lynette, och Millicen. Holly och Lynette finns fortfarande kvar i besättningen.
3 kor blev 10-15 kor och det antalet fanns i besättningen fram till 2008 då det blev ett generationsskifte.
Jag, Samuel och min bror David tog sedan över korna.

​​​​​​2012 började vi arrendera en mjölkgård i Kvarnatorp, Virestad.
Vi hade då herefordkor i Hormeshult och mjölkkor i Kvarnatorp.
Vi avvecklade sedan mjölken i Sep 2015 och sålde korna till Östergötland.
Hösten 2015 köpte vi in ett större antal stamboksförda Herefordkor/kvigor.
Gården i Kvarnatorp tillköptes vid årsskiftet 2015/16 och vi har nu ca 100 moderdjur.

Vi inriktar oss enbart på herefordavel med uppfödning och försäljning
av stamboksförda och pollade kvalitetsdjur.